Ukončení připomínek k Metropolitnímu plánu

Čtvrtek 26. 7. 2018 je poslední termín pro podávání připomínek k návrhu Metropolitního plánu. Tyto připomínky je do tohoto dne potřeba doručit na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. K připomínkám, které budou podány až po termínu 26. 7. již nebude přihlíženo. Formulář můžete vyplnit v této aplikaci, kde také najdete návod, jak připomínky podávat. Vyplněný formulář je nakonec třeba podepsat a doručit jej na Odbor územního rozvoje MHMP. Doručit jej lze poštou nebo osobně na podatelnu, ale případně také pomocí datové schránky nebo emailem. Více informací o Metropolitním plánu můžete nalézt zde.