$post->name
Nyní

Aktuální stav

V lokalitě Nové Roztyly plánuje společnost Passerinvest Group pokračovat v nastavené firemní strategii odpovědného urbanistického developera. I proto v tomto území chce působit jako dlouhodobý partner města jako celku, s cílem proměny neutěšeného prostředí v příjemnou a uživatelsky přívětivou lokalitu, včetně rozsáhlého veřejně přístupného parku. Aktuálně probíhá v této lokalitě příprava urbanistického projektu, zahrnující možnosti bydlení, pracovní příležitosti i možnosti trávení volného času. Více informací o projektu najdete zde

Nový záměr

Došlo ke změně původně připravovaného projektu. Projekt byl v roce 2011 prezentován veřejnosti jako čistě administrativní. Majitel pozemku a investor Passerinvest Group představuje v letech 2018 a 2019 upravený návrh, přirozený směr, který spočívá ve snížení počtu administrativních ploch, nově přibývá rezidenční bydlení a služby. Záměr pracuje s touto rozvojovou oblastí tak, aby potlačil a někde až eliminoval negativní vlivy a dopady plynoucí z nejrušnější pražské křižovatky (křížení Pražského okruhu s dálnicí D1). Více se můžete dočíst v článku zde.

$post->name
2019
$post->name
2018

Úpravy parku

Pokračuje pročišťování další části území na nově zakoupených pozemcích společností Passerinvest Group. Následuje zpřístupnění veřejnosti další části parku blíže k metru Roztyly. Během roku 2018 se uskutečnilo několik akcí pro veřejnost, včetně druhého setkání s prezentací plánované výstavby v prostoru bývalých jatek Interlov. V rámci nového záměru je plánováno obnovení vodních ploch v oblasti a vyvedení Roztylského potoka zpět na povrch, rekultivace zeleně a zachování té, která je pro oblast významná a vznik nových volnočasových parků pro veřejnost.

Nové hřiště

V roce 2017 uspořádala společnost Passerinvest Group v první části zpřístupněného parku několik událostí pro rodiny. Během sportovně zábavních akcí si mohly děti vyzkoušet například chůzi po slackline, skákání v pytlích, pavoučí prolézačku nebo si zakopat s fotbalovými legendami Antonínem Panenkou a Karolem Dobiašem. Současně bylo v roce 2017 otevřeno nové discgolfové hřiště v jihozápadní části areálu.

$post->name
2017
$post->name
2012-2016

Příprava plánů

K dispozici jsou již výsledky ankety, ve které obyvatelé rozhodli, jak by mohl veřejný park v lokalitě v budoucnu vypadat. Ten bude založen na principu plynulého přechodu mezi Kunratickým lesem a městskou zelení v okolí plánované zástavby. Jsou připravovány plány na pročištění a úklid zanedbaného areálu, především v plánované veřejné části a jeho postupnou proměnu v park k odpočinku i ke sportu.

Nový podnět

V červnu 2011 byl z důvodu potřeby oddělit plánovaný rozvoj v bývalém areálu Interlov od aktivit jiných zájmových skupin v území a probíhající změny ÚP Velké Roztyly podán nový samostatný podnět na změnu územního plánu pouze pro tuto lokalitu zdevastovaného areálu Interlovu. Na podzim pak v lokalitě společnost Passerinvest Group uspořádala pracovní setkání, kde byl představen záměr revitalizace území areálu Interlovu. Současně byla také spuštěna online anketa, ve které mohli sami obyvatelé rozhodnout o podobě volnočasového parku.

$post->name
2011
$post->name
2006-2010

První záměr

V roce 2006 myslivecké sdružení ukončuje činnost jatek zvěřiny v areálu Interlov z důvodu nevypořádaných majetkoprávních vztahů. Objekty rychle chátrají, projevují se negativní vlivy bezdomovců, neutěšenou situaci umocňuje blízkost hlukových a emisních zátěží od magistrály a Jižní spojky. Do území vstupuje společnost Passerinvest Group a kupuje objekty Interlovu a první část pozemků od rodiny Joranových s cílem realizovat postupný rozvoj území. První záměr se následně stal součástí změny územního plánu „Velké Roztyly“, která byla iniciována MČ Praha 11 v rámci rozvoje celé lokality Roztyl v rozsahu cca 30 ha a jejíž součástí byly pozemky dalších subjektů od Hlavního města Prahy, P11, Dopravního podniku po různé firmy a fyzické osoby.  Tato změna byla po nátlaku veřejnosti ukončena.

Metro a D1

Od 30. letech se v oblasti nacházelo obdélníkové betonové koupaliště "Plivátko" a objekt vily. V okolí byly hlavně zemědělsky využívané plochy a existovala přímá vazba mezi Spořilovem a lokalitou Roztyl. Plivátko fungovalo i v 50. letech a lákalo obyvatele z lokality i vzdálenější výletníky. V této době se také začínaly objevovat první budovy společnosti Interlov. V 70. letech byla již v provozu dálnice D1, jejíž výstavba byla zahájena v roce 1966. Ta však vytvořila bariéru mezi Spořilovem a Roztyly a k tomu byla navíc zahájena výstavba hloubené stanice metra trasy "C", původně zvané Primátora Vacka, dnes Roztyly. Areál Interlovu byl kompletně dokončen, koupaliště zlikvidováno a o pět let později v roce 1980 otevřeno metro.

$post->name
20. stol.
$post->name
19. stol.

Rasovna a pole

Chov ovcí na katastru Roztyl se neobešel bez občasného úhynu zvířat, a proto zde byla v 19. století zřízena „pohodnice“ (kafilerie) k likvidaci mršin. Spořilovská rasovna se nacházela v místě areálu bývalého Interlovu u Roztylského potoka. Na německy psaných mapách je označována „Abdeckerey“. Tato rasovna byla uváděna na mapách ještě po druhé světové válce. V okolí se v této době nacházelo mnoho zemědělských ploch a místem protékal Roztylský potok.