Blíží se konec možnosti podávat připomínky k Metropolitnímu plánu

K návrhu Metropolitního plánu lze podávat připomínky již jen několik dalších dní. Všechny připomínky musí občané Prahy doručit nejpozději do čtvrtka 26. července.

Po společném jednání 27. června začala běžet lhůta 30 dnů, během kterých je možné připomínkovat nový územní plán Prahy. V současnosti platí poslední územní plán z roku 1999. Tomu však skončí platnost již za 4 roky a proto vzniká nový návrh, který by měl na následujících několik desítek let stanovit pravidla pro výstavbu a nově i včetně výškové regulace. Lhůta pro podávání připomínek končí 26. 7. 2018, poté již na další připomínky nebude brán zřetel.

Připomínky mohou poslat Pražané, ale také obyvatelé z jakéhokoliv dalšího koutu republiky s českým občanstvím. Formulář lze vyplnit v této aplikaci, kde je také dostupný návod, jak připomínky podávat. Vyplněný formulář je nakonec třeba podepsat a doručit na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Doručit jej lze poštou nebo osobně na podatelnu, případně také pomocí datové schránky nebo emailem. Více informací o Metropolitním plánu můžete nalézt na oficiálních webových stránkách.

Městské části okolo Krčského lesa již své připomínky projednávaly a schválily si je na jednání zastupitelstev. Například Městská část Praha 4 projednala dne 13. 6. bezmála tři sta připomínek ke konkrétním lokalitám, do kterých byly zapracovány podněty občanů a spolků. Zastupitelé Městské části Prahy 11 schválili připomínky na zasedání 19. 7. a připomínky k návrhu Metropolitního plánu projednávali na zasedání 23. 7. také v Městské části Praha – Kunratice.