Komunitní centrum Roztyly je otevřeno

Dočasné Komunitní centrum Roztyly pro maminky a děti z Ukrajiny bylo na konci dubna slavnostně otevřeno v sousedství Krčského lesa.

Ve středu 27. 4. 2022 bylo v areálu bývalých jatek Interlov nedaleko Krčského lesa oficiálně otevřeno Komunitní centrum Roztyly pro ukrajinské maminky a jejich děti. Slavnostního otevření se zúčastnili Vitalyi Usatyi – vyslanec Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Vladimir Gergel – předseda správní rady nadačního fondu Help Ukraine, Vít Rakušan – ministr vnitra ČR, Zdeněk Hřib – primátor hl. m. Prahy, Jiří Dohnal – starosta MČ Praha 11, Radim Passer – zakladatel a CEO Passerinvest Group a další hosté.

Celý projekt iniciovala společnost Passerinvest Group, která speciální modulární systém buněk zakoupila a ve spolupráci s dalšími partnery centrum postavila. Projekt vzniká ve spolupráci s městskou částí Praha 11 a Nadačním fondem Help Ukraine. Celková investice, včetně zakoupení, dopravy, úpravy terénu v lokalitě a dalších souvisejících činností, činila více jak osm milionů korun.

„Od prvního dne invaze na Ukrajinu jsme kromě finanční podpory hledali další způsob pomoci uprchlým ukrajinským občanům. Na pražských Roztylech, konkrétně v místě brownfieldu původních jatek Interlov, vlastní naše firma pozemek, na němž ještě dva roky nebudeme stavět, tudíž jsme chtěli toto místo využít pro možnou pomoc. Zakoupili jsme hotovou modulární sestavu buněk, která byla původně určena do Německa jako školka, a vybudovali zde dočasné Komunitní centrum Roztyly.  V rekordním čase s podporou MČ Praha 11 se podařilo vše projednat, postavit a napojit na veškerou infrastrukturu. Není to trvalé řešení, ale ve střednědobém horizontu může hodně pomoci.“ doplňuje Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.  

Komunitní centrum Roztyly je postaveno z 26 modulárních buněk. Vnitřní uspořádání nabízí čtyři třídy s příslušenstvím, dále pak sociální zařízení, kuchyňku a zázemí pro personál. Kapacita centra je zhruba 80-100 dětí a je určeno pro všechny věkové kategorie. Klienti zde naleznou vhodné zázemí pro hlídání dětí, sociální a volnočasové aktivity s možností edukace a zapojení se do sociálních a podpůrných programů. Místo je velmi dobře dostupné pražskou MHD, metrem linky C ze stanice Roztyly a městskými a příměstskými autobusy. Informace o provozu a registraci jsou k dispozici na stránkách Nadačního fondu Help Ukraine.

„V Komunitním centru Roztyly nabízíme pro děti volnočasové a sociální aktivity včetně vzdělávání. Zároveň zde poběží sociální a podpůrné programy se snahou o začleňování do společnosti. Představu o programu máme, každopádně provoz centra se nastaví především podle aktuálních potřeb našich maminek. Jsem velmi rád, že je o centrum zájem a registrujeme první zájemce,“ dodává Vladimír Gergel, předseda správní rady Nadačního fondu Help Ukraine.

„Jsem velmi rád, že se podařilo toto Komunitní centrum Roztyly vhodnou formou zajistit, postavit a zprovoznit v tak krátkém čase. Rozvoj Prahy 11 v oblasti bydlení, vzdělání a trávení volného času našich občanů a nově i ukrajinských spoluobčanů v naší městské části je prioritou. Každá taková pomoc a podpora, která dává smysl, je v dnešní době potřeba,“ říká Jiří Dohnal, starosta městské části Praha 11.

Od rozhodnutí nákupu hotového modulárního systému do otevření Komunitního centra Roztyly uběhlo jen několik týdnů. Tato realizace se podařila jen díky tomu, že se s velkým nasazením zapojila řada společností a institucí, které byly nápomocné v řadě technických i legislativních oblastí.

„Naše poděkování, tak směřuje společnostem GEMO a.s., KOMA MODULAR s.r.o., ELMO a.s., Pronto Elektro Praha s.r.o., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská energetika, a.s., SSI Group, Ateliér A8000 s.r.o., Ing. Jan Ráb a Ing. Vladimír Malý – inženýrská činnost. Zvláštní poděkování patří samozřejmě městské části Prahy 11, Nadačnímu fondu Help Ukraine, dotčeným orgánům státní správy a samozřejmě mým kolegům do firmy,“ shrnuje Martin Unger, technický ředitel Passerinvest Group, a.s.