KRČÁK SE V LOŇSKÉM ROCE ROZROSTL O TÉMĚŘ 11 000 NOVÝCH STROMKŮ

Kunraticko-michelský les je rok od roku zelenější díky intenzivní výsadbě nových stromků. V loňském roce se do výsadby zapojili jak lesníci, tak jednotlivci, a dokonce i žáci z pražských škol.

Lesy hlavního města Prahy se každoročně snaží o oživení lesních porostů a loňský rok nebyl výjimkou. Zvláštní pozornost byla věnována okrajovým částem metropole, zejména Krčskému lesu, kde se podařilo vysadit téměř 11 000 nových sazenic. „Velkou část sazenic každoročně vysadíme ve stávajících lesních porostech – na menších plochách uvolněných po plánovaných obnovních těžbách a po nezbytných nahodilých zásazích, k nimž musíme průběžně přistupovat u starých, suchých nebo poškozených stromů či v porostech napadených škůdci,“ uvádí organizace Lesy hlavního města Prahy.

Zapojení škol: i mladí přidávají ruce k dílu

Společně s Lesy hlavního města Prahy se do výsadeb lesních dřevin každoročně zapojují i děti z pražských škol. V loňském roce se akce zúčastnilo celkem 481 dětí z devíti škol, které se aktivně podílely na výsadbě sazenic prostřednictvím speciálních výsadbových programů. Tyto programy se konaly nejen na jaře, ale i na podzim, a díky této iniciativě bylo vysazeno 3 850 sazenic v několika pražských lokalitách.

 

 

Den pro jedličku: tradice, která vrací jedle do našich lesů

Jarní sezóna je také časem pro další z projektů Lesů hlavního města Prahy, a to akci Vánoční jedlička s budoucností. Zájemci si před svátky mohou místo běžného vánočního stromečku zakoupit malou jedli v květináči, kterou následně zasadí na vlastní zahradě nebo přímo v Krčském lese během slavnostní akce Den pro jedličku. Sázení se mohou zúčastnit i ti, kteří si před svátky jedlovou sazeničku v květináči pořídit nestihli, neboť jsou na místě vždy připravené i volné jedličky k vysazení do lesa.

Tato iniciativa podporuje návrat jedle bělokoré, královny českých lesů, do pražské přírody. Jedle bělokorá v minulosti patřila mezi naše nejhojnější jehličnany, avšak kvůli znečištění ovzduší a nešetrnému hospodaření v lesních porostech téměř vymizela.