Krčský les letos bez petard

Od konce loňského roku platí v Praze nová vyhláška, která značně omezuje používání pyrotechniky v centru metropole i dalších místech. Nová pravidla se týkají i Krčáku a jeho okolí.

 

Letošní silvestrovské oslavy by tak měly být pro všechna zvířata nejen v Kunraticko-michelském lese opět o něco snesitelnější a bezpečnější. Zábavní pyrotechnika má totiž na volně žijící i domácí zvířata celou řadu negativních vlivů. Hlasité petardy a ohňostroje mohou zvěři způsobit šok, zranění, doživotní trauma, ale v nemálo případech i smrt. Mimo to pyrotechnika kontaminuje silně toxickými látkami vzduch, vodu a zeleň.

Vyhláška, která upravuje používání pyrotechniky na území Prahy, byla v prosinci roku 2020 přijata právě s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel, ale i omezení hluku, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů.

Vyhláška platí výhradně v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice.

Používání pyrotechnicky je konkrétně zakázáno v těchto oblastech:

  • v památkové rezervaci v hlavním městě Praze
  • na vodních tocích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • na přehradách a vodních nádržích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 m od nich
  • ve vzdálenosti do 250 m od areálu ZOO Praha
  • ve vzdálenosti do 250 m od útulků pro zvířata a veterinárních zařízení
  • ve vzdálenosti do 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením

 

V případě Krčáku tak omezení platí víceméně v celé západní části lesa, která spadá pod přírodní památku Údolí Kunratického potoka. Dále pak v okruzích 50 metrů okolo všech vodních ploch – rybníku Labuť, Hornomlýnského a Dolnomlýnského rybníku, retenční nádrže Interlov, pramenu Václavka a Roztylského potoka. Dále pak v okruzích 250 metrů okolo Thomayerovy nemocnice, IKEMu, pracoviště Zvonek Diakonie ČCE, domova Sulická nebo Medicentra Praha. Orientační mapu celé Prahy s vyznačenými chráněnými lokalitami naleznete na těchto stránkách.

 


Mapa zákazu používání pyrotechniky v lokalitě Krčského lesa, zdroj: Magistrát hl. m. Praha

 

Ačkoliv na jiných místech v okolí Krčského lesa vyslovený zákaz není, prosíme všechny, aby se nad používáním pyrotechniky zamysleli a pokud možno se pokusili o maximální ohleduplnost nejen ke svému okolí, ale i zvířecím obyvatelům Krčáku.

Na dodržování vyhlášky bude na Silvestra a Nový rok dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Porušení zákazu podléhá také trestu, kdy je ve správním řízení možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč, na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 000 Kč.