Nehrozí v Krčáku požáry?

Teploty v Praze momentálně přesahují 30 stupňů Celsia a na některých místech padají i rekordy. Jak moc hrozí případné požáry například v oblasti Krčského lesa? A je zde nyní povoleno kouřit?

Začátek srpna 2018 se zatím nese ve znamení teplotních rekordů, hned 1. srpna naměřili meteorologové v Řeži u Prahy závratných 38°C. O moc lépe na tom nejsou ani další místa ve Středočeském kraji a v hlavním městě, výjimkou není ani oblast Kunratického-lesa a jeho okolí, kde teploty dosahují až 35 stupňů.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

V této souvislosti již koncem července hlavní město na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásilo dobu, během které hrozí nebezpečí vzniku požáru. S tím se také pojí zákaz rozdělávání ohně v místech s rizikem vzniku požáru. Toto nařízení určuje, která místa jsou riziková a jaké činnosti jsou zakázány.

Například Městská část Praha 11 vydala kromě hlavního sdělení i další zprávu, ve které zakazuje zapalování svíček na hrobech a u hrobových míst.

Podle nařízení, které označuje riziková místa, je celou touto oblastí také Krčský les a jeho těsné okolí. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru totiž platí ve všech lesoparcích, parcích, zahradách a lesních porostech s jeho okolím do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje.

Smí se nyní v Krčáku kouřit?

V těchto místech není zakázáno pouze rozdělávání ohně, ale například také pálení kůry a klestu nebo spalování hořlavých látek, používání pyrotechniky, lampionů, pochodní a dalších zápalných věcí a materiálů. To se navíc týká také kouření s výjimkou elektronických cigaret. Ano, přesně tak, až do odvolání nařízení není na celém území Krčského lesa povoleno kouřit. Zapálením cigarety neriskujete pouze pokutu, ale také vystavujete velkému nebezpečí sami sebe, další návštěvníky a také les samotný. Buďte prosím ohleduplní.

Pro další informace můžeme navštívit například aktualitu na webu MČ Praha 11, nebo si přečíst celé znění nařízení na portálu hlavního města.