Park Nové Roztyly se opět rozšířil

Na jaře letošního roku byly dokončeny další úpravy volnočasového parku Nové Roztyly. Přibyly téměř dva tisíce metrů čtverečních a další lavičky a hřiště.

Park se plynule rozrůstá již několik let. K výrazným proměnám začalo docházet od roku 2017, kdy byla nejprve upravena západní část vedle hotelu Nosál a v dalších letech celá východní část parku nejblíže stanici metra a budově T-Mobilu. Pokud jste tudy šli ještě před pár lety, jistě jste si museli zpustlého okolí všimnout.

 

Dědictví výstavby metra

Poté, co zde během sedmdesátých let probíhala výstavba tubusů metra C a následně území sloužilo jako zázemí pro stavbu sídliště Horní Roztyly, byla tato oblast jednou velkou výsypkou stavební suti, betonu a vnesených odpadků, která se později stala útočištěm pro bezdomoveckou kolonii. Čas a náletové dřeviny prostor milosrdně zakryly, měl ale daleko k příjemnému a udržovanému parku, kudy se člověk nebojí projít do Krčského lesa nebo si zde jen tak sedne v trávě a relaxuje.

Proměna tohoto zanedbaného brownfieldu proto musela nejdříve začít zásadním pročištěním celého prostoru. Vyvezly se tuny betonu, suti a odpadků, následně byl terén srovnán, upraven a oset novými travinami. Prořez náletových dřevin umožnil vyniknout krásným velkým stromům a celkově tak prostor provzdušnil a zpříjemnil.

 

Nejnovější úpravy parku

Letos majitel pozemků, společnost Passerinvest Group, park zkultivoval o další téměř dva tisíce metrů čtverečních, a to na dvou místech blíže k dolíku po bývalém areálu jatek. První upravená část se nachází pár desítek metrů severně od discgolfového hřiště, v místě, které v budoucnu naváže na nejbližší objekt plánované výstavby – tím bude nová školka s klubovnou.

Dalších úprav se dočkala oblast, na kterou narazíte zhruba po 200 metrech chůze podél valu směrem na východ pod T-Mobilem. Vzniklo zde spolu s lavičkami nové tréninkové hřiště na parkour.

Přestože je park včetně všech sportovišť volně a zdarma přístupný veřejnosti, nejsou na jeho provoz ani údržbu využívány žádné prostředky z veřejných rozpočtů. Celkové náklady na vybudování parku Nové Roztyly v Praze 11 zatím dosáhly cca 45 milionů Kč.

Vznikající velký park je součástí rekultivace celého prostoru mezi magistrálou a Krčským lesem. V části, která bezprostředně navazuje na magistrálu, tedy v prostoru brownfieldu Interlov, kde ještě před pár lety stály ruiny budov areálu a kde jsou dodnes betonové základy a neprostupné houští, se připravuje komplexní urbanistický projekt, o kterém najdete více podrobností zde.