Podívejte se, jak poblíž metra Roztyly vzniká nový park

V rámci rekultivace prostoru mezi Krčským lesem a magistrálou vzniká další park. Dlouhodobě zanedbaná oblast plná odpadků a pozůstatků po stavbě metra C se pomalu mění k lepšímu.

Pokud jste někdy šli od budovy T-Mobile směrem ke Krčskému lesu, dost možná jste si všimli zpustlého okolí pěšiny (v mapce níže červeně zakroužkováno). Poté, co zde v 70. letech stavěli tubus pro metro C, stala se tato oblast jednou velkou výsypkou stavební suti, betonu a odpadků, která později poskytla zázemí pro bezdomoveckou kolonii. Čas a náletové dřeviny prostor trochu milosrdně zakryly, měl ale daleko k příjemnému a udržovanému lesoparku, kudy se člověk nebojí projít do Krčského lesa, nebo si zde jen tak sednout v trávě a relaxovat.

Aby vznikající prostor byl zkultivován podobně jako již existující park pár set metrů západně směrem k restauraci Za Větrem (v mapce zeleně zakroužkováno), bylo potřeba prostor nejprve pročistit, vyvézt tuny betonu a suti schované v „boulích“ okolo stromů a terén vyrovnat. I když v této fázi vypadá prostor; podobně jako při zakládání každé zahrady a parku; spíše trochu jako pole, je tato fáze nutná pro budoucí finální terénní úpravy. Následovat bude osetí travinami. Podobně v začátcích vypadal i zmíněný park s discgolfovým hřištěm. Ten je po pár letech, co proběhlo čištění, již hezky zelený. Prořez náletových dřevin umožnil vyniknout krásným velkým stromům a celkově je prostor přehledný, vzdušný a hlavně návštěvníky hodně využívaný. Stejný plán má společnost Passerinvest Group i s touto částí území. Fotografie porovnávající stav před zahájením terénních úprav a dnešní stav jasně dokumentují (najdete je na konci článku), že se oblast pročišťuje a zbavuje se historických nánosů a reliktů.

Země vydala betonové svědectví (dvojice fotek nahoře), tajemné boule skrývaly suť a kusy železa (dvojice fotek níže).

Oba dva parky – již existující a ten právě vznikající, by měly být v budoucnu součástí „rekonvalescence“ celého prostoru mezi magistrálou a lesem. V části, která bezprostředně navazuje na magistrálu – tedy v prostoru, kde ještě před pár lety stály ruiny budov bývalých jatek a kde jsou dodnes betonové základy a neprostupné houští, vznikne areál s jednou kancelářskou budovou a několika bytovými domy, které nabídnou bydlení jak ke koupi, tak k pronájmu. Výstavba bude od zbytku území oddělená valem, za kterým bude pásmo kultivované zeleně, tedy stávající (na fotografii níže) a budovaný park.

Všichni, kteří mají strach, že v prostorách, kde nyní společnost Passerinvest Group provádí terénní úpravy (v mapce červeně zakroužkováno) budeme stavět, můžeme uklidnit. Zde bude park. Naopak vyzýváme všechny, kteří chtějí lokalitě pomoci – pojďte vysbírat odpadky, které se zarovnáním terénu vynořily na povrch. Ty největší kusy želez, betonu, traverz a podobných pokladů, jsme odvezli na skládku. Tisíce kousků odpadu – ať už z dob stavby metra, nebo z pozdějších divokých bezdomoveckých let, jsou v prostoru stále přítomné. Bylo by krásné, kdyby budoucí park pod svým trávníkem tyto vzpomínky na doby minulé neměl.