Stromy místo košů. Proč brát odpadky s sebou?

Z Krčáku a dalších pražských lesů se každý rok odveze více než 200 tun odpadu. Podle spousty návštěvníků však není v Krčském lese a dalších lokalitách odpadkových košů dostatek. Přitom existuje jedno velmi jednoduché řešení.

V Praze se nachází 5500 hektarů lesů, z čehož přes 300 hektarů zabírá samotný Kunraticko-michelský les, zvaný Krčák. Celkem do nich ročně zavítá přibližně 10 milionů návštěvníků. Jedním z důsledků tak vysoké návštěvnosti je mimo jiné také značné množství komunálního odpadu, který po návštěvnících v lesích zůstává. Ten pak musí Lesy hl. m. Prahy, organizace starající se o pražské lesy, pravidelně odvážet pryč. Každý rok takto odvezou přes 200 tun odpadků.

Pražské lesy tedy jako smetiště nevypadají, cena za to je ale poměrně vysoká. V praxi v lese to znamená například velmi častý pohyb aut, kterými jsou odpadky odváženy a které tímto způsobem po lesních cestách ročně najezdí přes 30 000 kilometrů. Vynaložené náklady na úklid tak ročně představují asi 10 milionů korun. Co kdyby ale bylo odpadků méně a část peněz by se podařilo ušetřit? Místo odpadkových košů by tak nejen v Krčáku mohly přibýt nové stromy.

 

》》》VYPLŇTE DOTAZNÍK K MNOŽSTVÍ KOŠŮ V PRAŽSKÝCH LESÍCH ZDE 《《《

 

Většinu odpadků návštěvníci pražských lesů odkládají standardně do odpadkových košů a nenechávají je všude po lese. I tak se ale někdy Lesy hl. m. Prahy setkávají s kritikou, že košů kolem lesních cest není dost a že svou kapacitou nedostačují. Z dat organizace však vyplývá, že množství odpadu v lese není ani tak přímo úměrné velikosti lesa, a dokonce často ani jeho návštěvnosti, ale zejména počtu umístěných košů.

Odpadkové koše samy od sebe odpadky přitahují a někteří lidé do nich dokonce cíleně přináší svůj domovní odpad. Zjednodušeně řečeno, kam je instalován nový koš, tam vznikne nový odpad. Přidávání dalších a dalších odpadkových košů by proto situaci nijak neřešilo. Odpadků by se v lesích nashromáždilo ještě více.

 

 

Je tu naopak jedno jednoduché základní pravidlo, které pomoci dokáže a které zní: Co si do lesa přineseš, to si z lesa také odnes. Každý z nás tak může svým dílem přispět k tomu, abychom se v lese mohli spíš než na nepořádek dívat na stromy a zvířata, a nemuseli se ustavičně vyhýbat autům s haldami odpadků, které se vezou pryč.

Za peníze, které by další koše a zejména jejich vyvážení stály, se navíc dají dělat mnohem užitečnější věci. Lesy hl. m. Prahy tak říkají, že než aby do lesa přidávali další odpadkové koše, v nichž by ročně končily další tuny odpadu a taky další miliony korun, raději by čas a finance věnovali samotné péči o les, například sázení ještě více nových stromů.

Alespoň trochu zmenšit celkové množství odpadků přitom vůbec není nemožné. Zkuste si to představit: Jdete do lesa a s sebou si vezmete něco, z čeho vzniknou odpadky. Potom jdete z lesa pryč, a protože vám v tom zrovna žádné zvláštní okolnosti nebrání, tyto odpadky zase vezmete s sebou a vyhodíte do běžného komunálního odpadu mimo les. Protože vy i vaše odpadky máte stejnou cestu a ony by vás stejně následovaly – sice se zpožděním, ale zato „taxíkem“. Kdybychom společně dokázali snížit množství odpadků, které se z lesa musí nákladně odvážet, třeba i jen o čtvrtinu, na odvozu by se ročně ušetřilo až 2,5 milionu korun.

 

 

A za tyto prostředky by Lesy hl. m. Prahy dokázali vysadit až 125 tisíc mladých jedlí, 156 tisíc dubů nebo třeba 167 tisíc lip.

Pražská organizace však současně dodává, že rozhodně neplánuje odpadkové koše z pražských lesů vymýtit nebo je třeba přestat vyvážet. Ale když jim trošku pomůžete a nenecháte v lese to, co zvládnete odnést, budou moci více sil věnovat užitečným a hodnotným projektům. Navíc tak zlepšíte okolní prostředí nejen pro sebe a pro ostatní návštěvníky, ale pomůžete i volně žijícím živočichům, pro něž mohou odpadky v lese představovat vážné nebezpečí.

Téma však není jednoduché a ne každý s ním bude souhlasit. Jistě se najdou i tací, kteří by preferovali raději ještě více odpadkových košů, než kolik jich aktuálně v pražských lesích slouží. Aby se tak Lesy hl. m. Prahy o vašich názorech a zkušenostech dozvěděli víc, připravili si pro vás krátký dotazník, ve kterém se o své názory na koše v Krčském lese a dalších lokalitách můžete podělit. Dotazník naleznete na této stránce.

 

Zdroj informací: Lesy hl. m. Prahy