Migrace ohrožených druhů žab u Dolnomlýnského rybníka

V oblasti Dolnomlýnského rybníka v jihovýchodní části Krčského lesa byl zaznamenán zvýšený výskyt migrujících žab, včetně kriticky ohroženého skokana zeleného.

V důsledku toho byl dolní úsek ulice K Borovíčku, od Klínovecké po Krále Václava IV., do odvolání uzavřen pro veškerou dopravu s výjimkou pěších, jelikož se v této oblasti nachází největší výskyt a množství přejetých žab. Objízdná trasa vede po silnici podél lesa ulicí Krále Václava IV. Buďte v této oblasti a na objízdné trase opatrní.

Městká část Praha-Kunratice, Magistrát hlavního města Prahy, správce rybníka Lesy hl. m. Prahy a Český svaz ochránců přírody spolupracují na dalších ochranných opatřeních, včetně záchytu a přenosu žab přes nebezpečnou zónu. Více informací najdete na webu MČ Praha-Kunratice.

 

Uzavírka u Dolnomlýnského rybníka

Zdroj: MČ Praha-Kunratice