Ukliďme Česko – Ukliďme Kunratický les

V sobotu 27. března proběhne další ročník celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je zapojit co nejvíce dobrovolníku do úklidu černých skládek i běžného nepořádku. A uklízet se bude i v Kunratickém lese.

Tradiční dobrovolnická akce se koná každý rok vždy na jaře a na podzim. Letos jarní termín připadá na sobotu 27. března 2021, podzimní pak na sobotu 18. září 2021. Do iniciativy se opět rozhodla zapojit i městská část Praha-Kunratice, která by se letos ráda zaměřila na úklid nepořádku v okolí kunratických rybníků a Kunratického lesa.

Vzhledem k aktuální pandemické situaci stále není možné konání hromadných akcí, úklidy tedy budou spočívat primárně v individuálních či rodinných akcích bez přímého kontaktu s dalšími účastníky.

Radnice tak vyzvala kunratické dobrovolníky, aby utvořili dvojice a rodinné skupinky, které se následně mohou ozývat na e-mail hyza@praha-kunratice.cz, kde se dozví další informace. Vyčistit Kunratický les totiž lze i při dodržení všech bezpečnostních pravidel.

Pustit se do úklidu můžete samozřejmě i zcela sami, stačí si vybrat místo, které chcete uklidit. Ke stejnému postupu nabádá i samotný spolek Ukliďme Česko, který celorepublikovou iniciativu koordinuje a propaguje.

„Pro jejich podporu jsme se (i po zkušenostech z loňského jara) rozhodli doporučit místním organizátorům zřídit místa, kde si jednotliví dobrovolníci mohou vyzvednout pytle na odpad, tzv. "Pytlomaty" doplněné o jednoduchou mapku, kde je nejvíce potřeba uklidit a kde zanechat sesbíraný odpad. Takových míst najdete momentálně v mapě úklidů zhruba 550 a další postupně přibývají“, říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Nejedná se však o poslední úklidovou akci v lokalitě Krčského lesa, která se letos na jaře uskuteční. Seniorští dobrovolníci organizace Letokruh se rozhodli v příštím měsíci zaměřit na úklid Údolí Kunratického potoka. Přidat se můžete opět i vy. Akce Den Ze-mě, den z Tebe proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021. Sraz je plánován na 13:00 před restaurací U Labutě. Likvidaci odpadů zajišťuje organizace Letokruh ve spolupráci s MČ Praha 4.

Nezávisle na iniciativě Ukliďme Česko pořádá každoročně celodenní úklidovou akci pro všechny své zaměstnance také společnost Passerinvest Group, která se soustředí na úklid parku Nové Roztyly. Letos se zaměstnanci vydají úklízet začátkem dubna. Park, který plynule navazuje na severní hranici Krčského lesa, společnost Passerinvest Group v posledních letech postupně rekultivuje a zpřístupňuje veřejnosti. Vznik nového parku je součástí připravovaného záměru přeměny brownfieldu bývalých jatek Interlov, jenž mimo jiné zahrnuje i vznik nového bydlení nebo školky.