V dubnu probíhají zápisy do základních škol

V dubnu probíhají zápisy k povinné školní docházce u dětí, kteří do 31. srpna dovrší věku 6 let. Na Praze 11 lze vybírat z 15 škol, na Praze 4 ze 22.

Například na Praze 11, která se nachází u Krčského lesa, se celkem nalézá 15 základních škol, včetě 4 soukromých a 2 speciálních. U většiny škol probíhají zápisy ve dnech 4. a 5. dubna, například v Základní a střední škole waldorfská je možné po předchozím objednání zápis také 19. dubna,  v Základní a střední škole Kupeckého probíhají zápisy dle domluvy,  ve škole Můj Projekt jsou termíny 6. a 7. dubna,  v ZŠ EDUCAnet Praha pak ve dnech 16., 17., 23. a 24. dubna.  Více informací se dočtete přímo na webu Prahy 11. Na Praze 4 se nachází celkem 22 základních škol zřizovaných městskou částí, jejich seznam naleznete na webu Prahy 4.