Jak to aktuálně vypadá s rekultivací areálu bývalého Interlovu

Nový návrh je na stole, veřejnost ale bude bohužel jednat o tom starém. Co se tedy chystá?

Od roku 2011 se Magistrát hl. m. Prahy zabývá návrhem změny územního plánu, který podala společnost Passerinvest Group. Ten by měl umožnit přetvořit zanedbaný brownfield, jmenovitě areál Interlovu před Krčským lesem směrem k magistrále, v místo vhodné pro odpočinek, bydlení, sport i práci.

Po předcházejících schvalovacích kolech nyní přichází tento podnět do fáze veřejného projednávání návrhu změny. To je prakticky pokračování zdlouhavého procesu, přičemž toto kolo veřejného projednání je určitým mezičlánkem, a to z důvodů, jež vám vysvětlíme na následujících řádcích.

Společnost Passerinvest Group přehodnotila původní koncept a v květnu 2018 představila široké veřejnosti nový záměr obnovy života v této lokalitě. Jedná se o zásadní změnu směrem k podpoře rezidenčního a nájemního bydlení na úkor původně zamýšlené administrativy. Vše samozřejmě doplněno občanskou vybaveností, jako jsou parky s rozsáhlými sadovými úpravami, relaxační plochy s vodními prvky, služby a další.

Aby mohla společnost Passerinvest Group takovou změnu uskutečnit, musela v tomto kole projednání podat námitku, kvůli které bude sice nutné veřejné projednávání nad aktualizovaným záměrem opakovat, ale zároveň se tím v budoucnu bytová výstavba, respektive celý aktualizovaný záměr umožní.

Proces bohužel nedovoluje jinak než v prvním veřejném projednání řešit původní, v tuto chvíli překonaný záměr. Není to chyba Magistrátu hl. m. Prahy, je to prostě standardní proces. Až teprve nyní mohla Passerinvest Group oficiálně představit svoji připomínku/námitku, stejně jako kdokoliv jiný z veřejnosti. Přestože změnu občanům i zástupcům městské části včetně Hnutí pro Prahu 11 osobně společnost prezentovala, oficiálně může v rámci procesu podat návrh na změnu až nyní. Dochází proto k paradoxu, kdy se veřejnost bude vyjadřovat k záměru, který již není aktuální.

 

Až Magistrát hl. m. Prahy připomínky vyhodnotí, představí veřejnosti k projednávání novou, tj. připomínkovanou verzi využití areálu – tedy tu, kterou Passerinvest Group od loňska prezentuje. Teprve pak bude veřejné projednání probíhat nad aktuálním záměrem.

Smutné je, že ani takový posun nebrání některým politikům z Hnutí pro Prahu 11, aby se na situaci přiživili a postrašili své voliče.

Pro vyloučení jakýchkoliv spekulací opakujeme, že v záměru jde o kombinaci jedné administrativní budovy, několika budov určených k bydlení (i nájemnímu) a prostoru pro společensky-sportovní vyžití. Parkové plochy směrem k lesu zůstávají zachovány jako v původním plánu. O tomto novém záměru dlouhodobě informujeme veřejnost, ať už na veřejném setkání, v článcích zde na stránkách Krčák žije, nebo třeba na cedulích v již existujícím parku u Krčáku, které jsou průběžně aktualizovány dle současného plánu. Na aktuální mapu areálu se můžete podívat na konci tohoto článku.

 

Přestože někteří lidé z Hnutí pro Prahu 11 jsou plně obeznámeni s danou situací nebo by alespoň z pozice výkonu své funkce měli být – a i kdyby ne, je přece známo, že Passerinvest Group transparentně odpovídá na korektní otázky –, i tak hází obnově území klacky pod nohy a nejraději by zřejmě nechali v blízkosti lesa rozpadající se ruiny jatek. Podle aktuálních vyjádření nejspíše chtějí současnou situaci chytrým překroucením využít ve svůj prospěch. Co je ale ještě horší, přinášejí zároveň celou řadu dezinformací. Pro ilustraci:

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Veřejný park nebude.
SKUTEČNOST: Veřejný park je od začátku součástí projektu. Byl v původním plánu a je i v tom novém. Každý se o tom může přesvědčit na vlastní oči, neboť zde park už několik let vzniká. (foto)

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Nebude prostor pro sportovní vyžití.
SKUTEČNOST: Plochy pro venkovní sportování budou. První discgolfové hřiště už dokonce stojí. Navíc vzniknou i prostory pro kulturně-společenské akce.

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Nebudou vodní plochy.
SKUTEČNOST: Vodní plochy budou. Součástí projektu je totiž také vyvedení dávno ztraceného Roztylského potoka na povrch a vytvoření vodních ploch.

Aktuální tvrzení Hnutí pro Prahu 11: Do areálu nebude možné sjet přímo z Jižní spojky.
SKUTEČNOST: Do návrhu je zapracován požadavek MČ Praha 11 na dopravní napojení areálu na nájezd Jižní spojky, respektive na křižovatku Jižní spojka/magistrála/5. května.

 

Závěrem bychom rádi dodali, že právě společnost Passerinvest Group také iniciovala vznik magazínu Krčák žije, který díky ní funguje v aktuální podobě. Cílem je místním obyvatelům v okolí Krčského lesa přinášet zajímavé články o lese a současně je pravdivě informovat o všem zásadním, co se týká obnovy bývalého areálu Interlovu, známého pod názvem projekt Nové Roztyly.

 

 

Mapa plánovaného záměru v lokalitě Nové Roztyly, kterou aktuálně naleznete také přímo na cedulích v rekultivovaném parku: