Problémy s vandalismem a nepořádkem v Krčském lese

Krčák je nejen druhý největší les v Praze, ale také jeden z nejnavštěvovanějších. Bohužel ne všichni návštěvníci lesa se však chovají tak, jak by měli. Které problémy jsou ty nejzásadnější? A je možné proti nim bojovat?

Krčák neboli Kunraticko-michelský les navštíví každý rok stovky tisíc lidí. Ať už místních, kteří v okolí lesa bydlí či pracují, nebo výletníků, již za sportem a odpočinkem do Krčáku přijíždí z různých koutů hlavního města. Vysoká návštěvnost sama o sobě by nebyla problém, kdyby se hosté chovali k přírodě ohleduplně.

 

Neukáznění cyklisté

Podle organizace Lesy hl. m. Prahy, která se o les stará, jsou jedním z velkých problémů neukáznění cyklisté, kteří zde rádi jezdí mimo cesty. Tím ale poškozují porosty a narušují svahy, čímž dochází k erozi. Les je díky svým úzkým cestičkám a vlnitému terénu poměrně dost oblíbený na trailové bikování. Bohužel prakticky všechny bikerské trasy jsou tak proti pravidlům, neboť cyklisté by se měli pohybovat jen po vyznačených cestách.

Na některých místech lze ještě jízdu mimo cesty s přimhouřením oka tolerovat, v dalších případech to ale již nelze brát na lehkou váhu. Už jen proto, že zhruba polovina lesa je součástí přírodní památky údolí Kunratického potoka, kde žije několik vzácných zvířat a vyskytují se zde i vzácné druhy rostlin, včetně koniklece lučního, křivatce českého, třemdavy bílé, kruštíku širolistého, bělozářky liliovité a větevnaté.

Dalším ohroženým místem je oblast okolo zříceniny gotického Nového hrádku, kde se nachází i šest set let staré pozůstatky obléhacích valů (na fotce níže), z nichž si někteří bikeři udělali „pump park“. Většina sportovních nadšenců si ale pravděpodobně neuvědomuje, že to, po čem jezdí, je ve skutečnosti chráněná kulturní památka. Lesy hl. m. Prahy sem dokonce nainstalovaly dřevěné zábrany, jenže ani ty někteří nerespektují. Dalším lákadlem na adrenalinový sjezd je rovněž nedaleká ruina prvorepublikového schodiště, z něhož toho už moc nezbývá. 

Opatrní by ale měli být i cyklisté, kteří jezdí po hlavních vyznačených cestách. Zde se totiž pohybují další návštěvníci lesa, včetně pejskařů a dětí. Poměrně často tak v Krčáku dochází ke kolizím, které mohou mít vážné následky. Jezděte proto vždycky tak, abyste nikoho dalšího neohrožovali. 

 

Ohrožená zvěř

Další komplikace podle Lesů hl. m. Prahy vznikají, pokud majitel nemá svého psa pod dostatečným dozorem. Jen za rok 2018 bylo více než 20 zvířat v Krčáku zadáveno nehlídanými psy. Jde však pouze o potvrzené případy, ve skutečnosti může být číslo mnohem větší. Navíc už samotné nahánění psy je pro zvěř poměrně stresující. V roce 2017 dokonce jeden volně pobíhající pes zadávil celkem sedm malých muflončat v areálu Thomayerovy nemocnice. Pokud si tedy majitel není jistý poslušností svého čtyřnohého miláčka, neměl by ho raději vůbec pouštět z vodítka. Nikdy totiž neví, kdy pes zavětří pach muflonů, srnek nebo zajíců a vydá se za stopou.

Existují i další příklady, jak mohou návštěvníci zvěři nechtěně ublížit. Jedním z nich je nevhodné krmivo. V Krčském lese na neznalost lidí předloni doplatil srnec a letos obdobným způsobem uhynul tříletý daněk. Nejde jen o zvířata v zookoutku, kde návštěvní řád krmení zakazuje, ale i o volně pohybující se jedince. O tom, čím v lese zvěř krmit a čím rozhodně ne, jsme psali v samostatném článku.

 

Nebezpečí požárů

V Krčském lese se poměrně často objevují nepovolená ohniště, což zvyšuje riziko požárů. Zvláště pak během teplých letních dnů je toto riziko v proschlém porostu velmi vysoké. Není to tak dávno, co v Kunraticko-michelském lese shořelo více než 20 arů mladého porostu. Rozdělávejte oheň pouze na povolených místech a v době sucha se táborákům vyhněte úplně. Na dotyčných místech si přečtěte také provozní řád – dozvíte se například, že ohniště lze používat jen ve vymezené době, před odchodem je třeba oheň řádně uhasit nebo že můžete spalovat jen suché dřevo a klestí.

 

Vandalismus a nepořádek

V Krčském lese se bohužel můžeme setkat i s vandalismem v podobě poškozování laviček, cedulí a dalších prvků. Skoro všechny altány v lese jsou věčně posprejované a počmárané. Lesy hl. m. Prahy tak na letošní rok plánují rekonstrukci Velkého altánu a průběžně opravují také herní prvky na hřištích, lavičky i další vybavení v lese. Ačkoliv se informační cedule průběžně čistí, skoro všechny byly ke konci května opět posprejovány. Výjimkou není ani záměrné poškozování nově vysázených lesních dřevin – lámání stromků nebo jejich vytrhávání ze země. Nedávno vandalové úmyslně polámali porosty jedliček. Kdo něco takového dělá, nemá pravděpodobně moc silný vztah k přírodě. Jinak toto jednání vysvětlit nejde. Pokud někoho uvidíte v lese dělat nepořádek nebo poškozovat stromy či vybavení, nebuďte prosím lhostejní – zhodnoťte situaci, zkuste s dotyčným promluvit, případně se rovnou obraťte na správu lesa. V případě závažnějších prohřešků volejte klidně policii.

U současných vandalů není jisté, zdali své chování někdy přehodnotí. Musíme však myslet i na budoucnost – v lese se tak pořádá spousta akcí pro veřejnost a organizují se ekovýchovné programy. Osvědčilo se například i jarní a podzimní společné sázení stromků. Díky tomu si mohou děti i dospělí vytvářet vlastní vztah ke svému okolí i samotnému lesu.

Problém je i s rozhazováním odpadků. Ať už jde o neukázněné návštěvníky, kteří jsou líní odnést odpadek k nejbližšímu koši, nebo o další vandaly, kteří v lese řádí ve velkém. Před pár měsíci se takhle předvedla jedna taková skupinka v parku, který na severu na les navazuje. Výtržníci přitáhli z Roztyl do parku celou popelnici, cestou rozházeli papírový odpad, polámali několik stromů a vytrhali podpěry u čerstvě vysazených jeřabin (na fotce níže a v galerii na konci článku). Právě tento park, dříve plný odpadků, železa a sutí po stavbě trasy metra C, postupně společnost Passerinvest Group přetváří na příjemný udržovaný park ke sportu i odpočinku. 

Ano, chápeme, mladí jsme jen jednou a občas se může stát, že to někdo s alkoholem trochu přežene. Myslete ale na to, že i tak bychom měli být schopní držet emoce na uzdě a nevybíjet si je na přírodě. Nové stromky mohou růst klidně několik let, než dostatečně zesílí, a pak se objeví někdo, kdo stromek bez jakéhokoliv zamyšlení zlomí. Chovejte se prosím k lesům i parkům slušně, příroda vám to jednou vrátí.

 

V Krčském lese je kdokoliv kdykoliv vítán, myslete ale prosím na tyto základní pravidla:

1.      Vstup do lesa je vždy na vlastní nebezpečí.

2.      Cyklisté by se měli pohybovat jen po vyznačených cestách.

3.      Psa byste měli mít na vodítku, a pokud je na volno, musí ho mít majitel plně pod dozorem.

4.      Rozdělávání ohně mimo vyznačená oficiální místa je zakázáno.

5.      Čtěte všechna pravidla a návštěvní řády zookoutků a dalších konkrétních míst.

6.      Odpadky nikdy nevyhazujte mimo odpadkové koše, nedělejte v lese nepořádek.

7.      Nelezte na skládky dřeva, hrozí při tom nebezpečí úrazu.

8.      Pokud v lese jezdíte na kole nebo běháte, buďte ohleduplní a neohrožujte další návštěvníky.

9.      Nepoškozujte vybavení, nelámejte stromy ani jinak neubližujte přírodě.