Údolí Kunratického potoka

Napříč Krčákem vede řada cest a stezek. Jednou z nejoblíbenějších je žlutá turistická trasa, která začíná u stanice metra Roztyly a postupně vás po severní části lesa dovede k rybníku Labuť a k údolí s potokem. Tudy se můžete vydat až na jih lesa a dál do Kunratic a třeba i Průhonic.

Celá západní část Kunraticko-michelského lesa je součástí takzvaného údolí Kunratického potoka, které je také chráněným územím a od roku 1988 přírodní památkou. Právě na tuto oblast se v dnešním díle seriálu 10 zajímavostí v Krčáku  zaměříme. Údolím protéká 11 kilometrů dlouhý Kunratický potok, jenž pramení na jihovýchodním okraji Prahy u obce Vestec a v Braníku se vlévá do Vltavy. Cestou do něj vtékají potoky Olšanský, Vackovský a Roztylský. Na toku Kunratického potoka se nachází dohromady asi 12 rybníků včetně těch, které jsou u Krčského lesa: Dolnomlýnský rybník, rybník v Thomayerově nemocnici a rybník Labuť, jemuž jsme se věnovali v druhém díle seriálu 10 zajímavostí v Krčáku.

 

Srnky i bažanti uprostřed velkoměsta

V údolí Kunratického potoka se nachází řada ochranářsky významných rostlin a stromů. Vyskytují se tu taktéž některá méně běžná i vzácná zvířata, mezi která patří několik druhů brouka nosatce (Acalles echinatus, Notaris maerkeli a Orthocerus crassicornis), několik stovek druhů motýlů nebo ptáci strakapoud prostřední, žluna šedá či datel černý.

V údolí žije několik srn, spousta zajíců, pár desítek bažantů a hlavně několik tuctů muflonů, kteří sem byli uměle vypuštěni v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Původně se pohybovali po více místech v lese, později se ale stáhli hlavně do blízkosti Thomayerovy nemocnice, kde na ně nyní můžete narazit prakticky každodenně. Pro zaměstnance i pacienty nemocnice se zvířata stala velmi oblíbenými, a dokonce začala být vnímána jako určitý typ terapie, která pomáhá dětským i dospělým nemocným. Přítomnost muflonů ale kromě pozitiv přinesla i několik negativ, jako je okusování okrasných rostlin, znečišťování chodníků a silnic, občasné střety s vozidly, výjimečně bránění v průjezdu sanitek. Postupně se počet muflonů rozrostl až na necelou stovku a padlo tak rozhodnutí, že je potřeba s tím něco dělat. Začal tedy pravidelný odchyt a následný převoz muflonů do zookoutků po celé České republice.

 

Přes sto druhů rostlin a stromů

Na území celého potoka se nachází více než sto druhů dřevin a rostlin. Mezi nimi najdeme například doubravy, třemdavy bílé, bělozářky liliovité, šalvěje luční, jírovce, javory, tisy, jasany, habry, lípy, ostřice trsnaté, sasanky hajní, křivatce žluté, smolničky obecné, kopytníky evropské, orseje jarní, bělozářky větevnaté, biky bělavé a mnoho dalších. Vyskytují se tu i vzácné druhy jako koniklece luční, křivatce české, třemdavy bílé, kruštíky širolisté, bělozářky liliovité a větevnaté.

Kromě potoka, rybníků, zvířat a rostlin jsou na území údolí také altány, studánky, dětská hřiště a vyhlídky. O tom si ale povíme více v dalších dílech našeho seriálu 10 zajímavostí v Krčáku.