Rybník Labuť a jiné vodní plochy v Krčáku

V Krčáku můžeme navštívit hned tři rybníky, které se nacházejí na toku Kunratického potoka, a jednu nádrž na hranici lesa Jižní spojky. Nejmenší rybník najdeme v Thomayerově nemocnici, o něco větší Dolnomlýnský na jihu lesa a ten největší, rybník Labuť, kousek od Vídeňské ulice.

Kunratický potok o délce zhruba 11 kilometrů protéká hned několika rybníky, mezi ně patří například Hornomlýnský (Vernerák), Hrnčířský, Zámecký, Sýkorka, Brůdek nebo největší Šeberák, kde se dokonce nachází nudistická pláž. V tomto díle seriálu 10 zajímavostí v Krčáku se podíváme na všechny větší vodní plochy v okolí Kunraticko-mechelského lesa.

 

Vodní plochy v okolí Krčáku

V oblasti Krčského lesa jsou na toku Kunratického potoka umístěny tři rybníky – Dolnomlýnský (někdy nazývaný jako Mlejňák) s objemem nádrže bezmála 10 700 m3, rybník v Thomayerově nemocnici na uzavřeném pozemku a rybník Labuť.

Kromě rybníků samotných existují v okolí Krčáku ještě další vodní plochy. Jednou z nich je dešťová usazovací nádrž IKEM o objemu 1 000 m3 kousek od restaurace Na tý louce zelený, další malou nádrž jen 20 metrů od hranice lesa najdeme v ulici K Borovíčku, malé jezírko se nachází na nádvoří hotelu Globus a poslední viditelnou vodní plochou jsou nádrže na toku Roztylského potoka – jedna menší usazovací nádrž a druhá zvaná retenční nádrž Interlov. Ta byla na tomto místě vybudována již v roce 1980 jako suchá retenční nádrž pro účely odvádění dešťové vody z oblasti sídliště Jižního Města. V roce 2016 však prošla kompletní rekonstrukcí, byla přidána protipovodňová ochrana a nyní je již revitalizovaná nádrž napuštěná. Spolu s upraveným tokem rybníka působí spíše jako klasický krajinotvorný rybník než původní suchá jáma. Jeden krásný malý rybník s názvem Ohrada najdeme i poblíž Zámku Kunratice, přibližně 200 metrů od jižní hranice Krčáku.

 

Koupaliště Plivátko

Někteří pamětníci si určitě vzpomenou na dnes již bohužel zaniklé koupaliště Plivátko, které bylo možné navštívit již za první republiky. Největší popularity se dočkalo v padesátých a šedesátých letech, kdy na toto místo chodily děti i rodiny z celého okolí. Někteří si dodnes pamatují pávy, kteří zde žili, nebo paní Papáčkovou, jež ve stánku s občerstvením prodávala za 20 haléřů obyčejné krajíce chleba namazané hořčicí. Postupně se zde začaly objevovat první budovy areálu Interlov, jenž sloužil jako jatka na zpracování zvěřiny. V sedmdesátých letech bylo koupaliště bohužel zlikvidováno, když byla zahájena výstavba stanice metra Roztyly (původně Primátora Vacka). Současné plány nového vlastníka pozemků Passerinvest Group počítají s revitalizací území bývalého areálu Interlov včetně opětovného zavodnění části oblasti, kde tak vzniknou nové rybníky a jezírka.

 

Největší z rybníků

Více než hektar velký rybník Labuť s břehy porostlými olší můžeme nalézt v severozápadním rohu Michelského lesa. Jeden ze tří rybníků v blízkosti Krčského lesa byl vybudován pravděpodobně v sedmdesátých letech 19. století, podle některých údajů a historických map je ale možné, že se na tomto místě nacházel již po roce 1840. V letech 1960 a 1991 byl rekonstruován a v období mezi lety 2008–2009 pak došlo k jeho kompletní revitalizaci a odbahnění. Od roku 1960 je rybník zpevněn pomocí betonu. Z výstavby ani starších období se však o rybníku nezachovaly žádné písemné doklady.

 

Silnice skrz rybník

Historicky byl rybník menší a skládal se ze dvou oddělených částí. Mezi nimi vedla stará Vídeňská silnice, spojnice Prahy s Vídní, jež byla první uměle budovanou silnicí v habsburské říši. Původně byl rybník Labuť také průtočný, nyní je nádrž již obtékaná.

Rybník je od přelomu 19. a 20. století oblíbeným výletním místem, dodnes sem rodiny s dětmi chodí krmit kachny nebo jen tak posedět na jedné z laviček. Výhodou je také skvělá dopravní dostupnost díky blízké autobusové zastávce U Labutě. Najdeme tu také odpočinkový altán, jednu ze zastávek naučné stezky a památný strom jilm vaz. Právě tento přibližně 200 let starý strom je jediným památným jilmem na území celé Prahy. Obvod jeho kmene byl před několika lety změřen na úctyhodných 372 centimetrů a jeho výška dosahuje více než třiceti metrů.

 

Krčma už od 15. století

V blízkosti rybníka se nachází také restaurace a penzion U Labutě, který má prý středověkou tradici a dle některých záznamů se krčma na tomto místě nacházela už na přelomu 15. a 16. století. V mapě byla hospoda s jistotou zakreslena ještě před vznikem rybníka. O hospodách a restauracích si řekneme více v pátém díle našeho seriálu 10 zajímavostí v Krčáku.