Nový podnět

V červnu 2011 byl z důvodu potřeby oddělit plánovaný rozvoj v bývalém areálu Interlov od aktivit jiných zájmových skupin v území a probíhající změny ÚP Velké Roztyly podán nový samostatný podnět na změnu územního plánu pouze pro tuto lokalitu zdevastovaného areálu Interlovu. Na podzim pak v lokalitě společnost Passerinvest Group uspořádala pracovní setkání, kde byl představen záměr revitalizace území areálu Interlovu. Současně byla také spuštěna online anketa, ve které mohli sami obyvatelé rozhodnout o podobě volnočasového parku.