Úpravy parku

Pokračuje pročišťování další části území na nově zakoupených pozemcích společností Passerinvest Group. Následuje zpřístupnění veřejnosti další části parku blíže k metru Roztyly. Během roku 2018 se uskutečnilo několik akcí pro veřejnost, včetně druhého setkání s prezentací plánované výstavby v prostoru bývalých jatek Interlov. V rámci nového záměru je plánováno obnovení vodních ploch v oblasti a vyvedení Roztylského potoka zpět na povrch, rekultivace zeleně a zachování té, která je pro oblast významná a vznik nových volnočasových parků pro veřejnost.