Nový záměr

V současné době dochází ke změně původně připravovaného projektu. Projekt byl v roce 2011 prezentován veřejnosti jako čistě administrativní. Nyní majitel pozemku a investor Passerinvest Group představuje upravený návrh, přirozený směr, který spočívá ve snížení počtu administrativních ploch, nově přibývá rezidenční bydlení a služby. Záměr pracuje s touto rozvojovou oblastí tak, aby potlačil a někde až eliminoval negativní vlivy a dopady plynoucí z nejrušnější pražské křižovatky (křížení Pražského okruhu s dálnicí D1). Více se můžete dočíst v článku zde.