Na Roztylech vzniknou nové vodní plochy

Zatrubněný Roztylský potok se dočká svého obnovení. V lokalitě Nové Roztyly též přibudou vodní plochy v podobě kaskádovitých tůní.

Oblast mezi severní hranicí Krčského lesa a křižovatkou Jižní spojky s magistrálou čeká v následujících letech velká přeměna. Dříve dlouho zanedbávaná oblast nedaleko stanice metra Roztyly se postupně upravuje na velký veřejně přístupný park ke sportu i relaxaci. V posledních letech zde majitel pozemků, společnost Passerinvest Group, postupně zpřístupnil jednotlivé části parku a vybudoval několik sportovišť pro veřejnost - konkrétně se jedná o discgolfové hřiště, workout park, fitness stroje, běžeckou dráhu a nejnovější tréninkové hřiště na parkour.

Vznikající velký park je součástí rekultivace celého prostoru mezi magistrálou a Krčským lesem. V části, která bezprostředně navazuje na magistrálu – tedy v prostoru bývalých jatek Interlovu, kde ještě před pár lety stály ruiny budov areálu a kde jsou dodnes betonové základy a neprostupné houští, se připravuje komplexní urbanistický projekt, zahrnující bydlení, včetně toho nájemního, pracovní příležitosti, ale i dalších zelených ploch. 

Dalším významným prvkem především z hlediska environmentálního, ale i estetického, bude úprava povrchových vod, která proběhne až paralelně s výstavbou nového bydlení v prostoru brownfieldu Interlov. V rámci kultivace veřejného prostoru se plánuje obnovení přirozeného biotopu, napájeného původně Roztylským potokem, který tudy protékal a během výstavby metra C byl přeložen a zatrubněn. Přáním investora je, aby údolím znovu přirozeně protékala voda.

Mimo vyvedení Roztylského potoka zpět na povrch plánuje společnost Passerinvest Group otevřít v jižní části území dešťovou vodoteč, odvádějící vodu z Horních Roztyl. Ve výsledku tak v lokalitě vznikne nový potok s další, větší vodní plochou. Snahou je, aby celý vodní systém fungoval způsobem, že ani během parních letních měsíců nevyschne a voda bude územím protékat. Biotop přispěje k rozvíjení pestrosti druhů místní fauny a flóry a zároveň bude zadržovat vodu v krajině, což je v současné době obzvláště důležité.